Credibility
Driven Scrum®

Zaufanie stanowi podstawę. Jest fundamentem wszelkiej, międzyludzkiej aktywności. Z jednej strony oczekujemy więc większego zaufania, z drugiej jednak zapominamy o znaczeniu przejrzystości – zanim będziemy czegoś oczekiwać i nad czymś pracować, najpierw powinniśmy wypracować wspólne zrozumienie danego zjawiska.

Jako autorzy podjęliśmy więc wspólną podróż poprzez książki i artykuły naukowe poświęcone tematyce zaufania. Bardzo szybko okazało się, że teorie – chociaż różne w detalach – niezmiennie definiują zaufanie jako relację ufności (ufający) do wiarygodności (zaufany). Pojawienie się konceptu wiarygodności było dla naszej praktyki zawodowej całkowicie nowym otwarciem. Nasze zespoły przestały rozglądać się w poszukiwaniu zaufania – wszyscy dostali praktyczne narzędzie w postaci wiarygodności swojej, zespołu oraz organizacji.

Owocem naszych dotychczasowych doświadczeń, przemyśleń oraz obserwacji jest niniejsza, wczesna wersja przewodnika po modelu Credibility Driven Scrum®.

Credibility Driven Scrum® nie jest alternatywą, nową wersją lub zaprzeczeniem Scruma. Model Credibility Driven Scrum® opisuje istniejący już framework takim, jakim jest. Opisuje go jednak z nowej perspektywy – perspektywy budowania wiarygodności.

0

realnych przypadków użycia

0

konsultantów merytorycznych oraz recenzentów

0

stron gotowych rozwiązań oraz inspiracji

Zapoznaj się z darmowym przewodnikiem i stań na straży wiarygodności w swojej organizacji.

Napisz do nas